เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 

 

 


  นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นท...
   

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น รถนั่งคน...

  การประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1...
   

การประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เมื่อ...

  นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้จัด...
   

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่า...

  นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่ว...
   

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างท...

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสคล้ายวันจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง ครบรอบ 86 ปี
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2565

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
พอใจ
น้อย