เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
   นางสุภาวิตา ยาแพง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมพ...
   

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ...

  นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่ว...
   

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ...

  นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้...
   

วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมา...

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่...
   

วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหม...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร มอบหมายให้รองฯธวัช ศรีสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี ชัยมงคลเกมส์
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี2566