เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1658 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ โครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 18 พ.ย. 2565 ]5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพอเพียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 17 พ.ย. 2565 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 16 พ.ย. 2565 ]11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 พ.ย. 2565 ]10
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกอ่างทอง จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 16 พ.ย. 2565 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทิวทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 พ.ย. 2565 ]7
7 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐(ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 14 พ.ย. 2565 ]8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะสีเทาสีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 พ.ย. 2565 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 11 พ.ย. 2565 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการโดยวิธิเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 10 พ.ย. 2565 ]8
13 ประกาศเทศบาลเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 7 พ.ย. 2565 ]14
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 พ.ย. 2565 ]20
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 3 พ.ย. 2565 ]13
17 ขอยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่(PA)จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 1 พ.ย. 2565 ]16
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่(PA)จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย(พร้อมติดตั้ง)ขนาด ๓๖๐ ซ.ม. จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 1 พ.ย. 2565 ]11
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 1 พ.ย. 2565 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83