เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    เอกสารประกอบ

รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง