เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(กองคลัง)

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก    เอกสารประกอบ

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(กองคลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ