เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 17 วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 17 วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 17 วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง