เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าคามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจำนวน ๑ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ