เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 27 มี.ค. 2567 ]4
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]18
3 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ (ประจำเดือนมกราคาคม พ.ศ.๒๕๖๗) [ 29 ก.พ. 2567 ]4
4 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) [ 29 ม.ค. 2567 ]8
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ธ.ค. 2566 ]15
6 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ [ 10 พ.ย. 2566 ]6
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๖ [ 19 ต.ค. 2566 ]16
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 25 ก.ย. 2566 ]19
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]27
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 13 ก.ค. 2566 ]30
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองคลัง) [ 19 มิ.ย. 2566 ]35
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 พ.ค. 2566 ]42
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 18 เม.ย. 2566 ]46
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนมีนาคม 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]36
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) [ 20 มี.ค. 2566 ]43
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนมกราคม 2566) [ 1 มี.ค. 2566 ]31
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนธันวาคม 2565) [ 13 ก.พ. 2566 ]35
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนพฤศจิกายน 2565) [ 10 ก.พ. 2566 ]36
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนตุลาคม 2565) [ 9 ก.พ. 2566 ]34
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนเมษายน 2565- กันยายน 2565) [ 10 ม.ค. 2566 ]58
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]125
22 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564) [ 16 มิ.ย. 2564 ]134
23 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 19 มี.ค. 2564 ]156
24 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 23 ก.พ. 2564 ]138
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]136
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]137
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]134
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]137
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]143
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]127
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]132
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]129
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]121
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]131
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]136
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนาย 2562 (ไตรมาสที่ ประจำปีงบประมาณ 2562) [ 2 ก.ค. 2562 ]145
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 [ 17 พ.ค. 2562 ]135
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]150
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 4 มี.ค. 2562 ]145
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562) [ 8 ม.ค. 2562 ]129
 
หน้า 1|2