เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 25 ก.ย. 2566 ]2
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]8
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 13 ก.ค. 2566 ]16
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองคลัง) [ 19 มิ.ย. 2566 ]18
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 พ.ค. 2566 ]25
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 18 เม.ย. 2566 ]27
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนมีนาคม 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]20
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) [ 20 มี.ค. 2566 ]25
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนมกราคม 2566) [ 1 มี.ค. 2566 ]18
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนธันวาคม 2565) [ 13 ก.พ. 2566 ]19
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนพฤศจิกายน 2565) [ 10 ก.พ. 2566 ]20
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนตุลาคม 2565) [ 9 ก.พ. 2566 ]19
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนเมษายน 2565- กันยายน 2565) [ 10 ม.ค. 2566 ]37
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]107
15 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564) [ 16 มิ.ย. 2564 ]116
16 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 19 มี.ค. 2564 ]133
17 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 23 ก.พ. 2564 ]117
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]112
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]119
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]111
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]119
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]123
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]106
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]113
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]111
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]102
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]111
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]114
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนาย 2562 (ไตรมาสที่ ประจำปีงบประมาณ 2562) [ 2 ก.ค. 2562 ]122
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 [ 17 พ.ค. 2562 ]110
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]125
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 4 มี.ค. 2562 ]123
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562) [ 8 ม.ค. 2562 ]110
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561) [ 5 ต.ค. 2561 ]101
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนาย 2561 (ไตรมาสที่ ประจำปีงบประมาณ 2561) [ 4 ก.ค. 2561 ]105
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561) [ 6 เม.ย. 2561 ]103
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) [ 4 ม.ค. 2561 ]106