เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 (กองคลัง)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ