เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
2 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ [ 3 พ.ค. 2567 ]6
3 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ [ 24 เม.ย. 2567 ]7
4 รายงานการเงิน และงบทดดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ [ 5 เม.ย. 2567 ]9
5 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแล้ว) [ 29 มี.ค. 2567 ]11
6 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 4 มี.ค. 2567 ]9
7 รายการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ [ 8 ก.พ. 2567 ]14
8 รายงานการเงิน และงบทดดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2567 ]13
9 ปิดประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 21 ธ.ค. 2566 ]17
10 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 4 ธ.ค. 2566 ]15
11 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 6 พ.ย. 2566 ]16
12 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2566 ]12
13 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ [ 30 ต.ค. 2566 ]20
14 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) [ 19 ต.ค. 2566 ]23
15 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองคลัง) [ 9 ต.ค. 2566 ]29
16 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ (กองคลัง) [ 9 ต.ค. 2566 ]25
17 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 5 ก.ย. 2566 ]26
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) [ 12 ก.ค. 2566 ]36
19 รายการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖ [ 11 พ.ค. 2566 ]44
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)กองคลัง [ 26 เม.ย. 2566 ]49
21 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 25 เม.ย. 2566 ]52
22 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2566 ]65
23 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง) [ 10 ก.พ. 2566 ]66
24 ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(กองคลัง) [ 23 ม.ค. 2566 ]70