เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ [ 8 ก.พ. 2567 ]7
2 รายงานการเงิน และงบทดดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2567 ]7
3 ปิดประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 21 ธ.ค. 2566 ]9
4 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 6 พ.ย. 2566 ]10
6 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2566 ]4
7 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ [ 30 ต.ค. 2566 ]13
8 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) [ 19 ต.ค. 2566 ]15
9 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองคลัง) [ 9 ต.ค. 2566 ]20
10 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ (กองคลัง) [ 9 ต.ค. 2566 ]16
11 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 5 ก.ย. 2566 ]20
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) [ 12 ก.ค. 2566 ]30
13 รายการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖ [ 11 พ.ค. 2566 ]35
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)กองคลัง [ 26 เม.ย. 2566 ]40
15 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 25 เม.ย. 2566 ]44
16 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2566 ]54
17 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง) [ 10 ก.พ. 2566 ]57
18 ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(กองคลัง) [ 23 ม.ค. 2566 ]63