เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 5 ก.ย. 2566 ]5
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) [ 12 ก.ค. 2566 ]14
3 รายการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖ [ 11 พ.ค. 2566 ]22
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)กองคลัง [ 26 เม.ย. 2566 ]25
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 25 เม.ย. 2566 ]29
6 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2566 ]38
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง) [ 10 ก.พ. 2566 ]41
8 ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(กองคลัง) [ 23 ม.ค. 2566 ]46