เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(กองคลัง)

    รายละเอียดข่าว

ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(กองคลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ