เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร มอบหมายให้รองฯธวัช ศรีสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี ชัยมงคลเกมส์
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี2566
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบถุงยังชีพภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในการดำรงชีวิต
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฉีดพ่นควันป้องกันยุงลายและแจกทรายทรายอะเบท
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า การลอกท่อระบายน้ำที่มีการอุดตัน ณ.ตลาดหลวงอ่างทอง
 
นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ ณ ชุมชนกาญจนา 2
 
นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ตรวจสอบโรงสูบน้ำเนื่องจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี งบประมาณ 2566
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคคลากรในสังกัด ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ตรวจสอบความคืบหน้าวงเวียนอ่างทอง เสาร์ไฮแมส ราวสแตนเลส
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคคลากรในสังกัด เปิดโครงการสาสุข อุ่นใจ คนไทย รอบรู้
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ณ ชุมชนบางแก้ว
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสันนิบาต เตรียมจัดกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน 22ชุมชน ศึกษาดูงาน จ.ระยอง,จ.จันทบุรี,จ.ปราจีนบุรี
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร เข้าร่วมงานเทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี2566 ขึ้นเวทีโกวแป๊ เหวี่ยงติ้ว แจกสิ่งของ
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทองลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตรพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทองพบกรรมการชุมชนทั้ง22ชุมชนเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ใจกลางอ่างทอง
 
รองนายกฯ ธวัช ศรีสว่าง รับโล่ห์เกียรติคุณ จากศูนย์ยวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมริเริ่มการจัดกีฬาEsport ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างวงเวียนอ่างทอง
 
เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ ณ.ห้องประชุม(AKAP)เทศบาลเมืองอ่างทอง
 
เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมกับ สนง.คลังจังหวัดอ่างทองรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในการก่อสร้างวงเวียน
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจ
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
 
ภาพบรรยากาศมุมสูง วงเวียนอ่างทองชั่วคราว หลังเปิดใช้วันแรก #ให้รถในวงเวียนไปก่อน
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดให้ใช้วงเวียนชั่วคราว
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองอ่างทอง(สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ)
 
นายชาญเจริญ นาคะนนท์ ผู้อำนวยการกองช่างและผู้บริหาร อธิบายรายละเอียดโครงการทั้ง3ระยะ
 
งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์2566
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง อวยพรวันสงกรานต์ประจำปี 2566
 
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสันนิบาตร เมืองอ่างทองเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร ให้สัมภาษณ์ถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างวงเวียนให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนได้รับทราบ
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยมงคล
 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทองร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ณ อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมสร้างวงเวียน ใจกลางอ่างทอง
 
ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะ ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง | สถานีประชาชน | 28 ก.พ. 66
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรในสังกัด เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหาร และประชาชน ยื่นหนังสือและให้กำลังใจผู้ว่าฯอ่างทอง
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม"สาธิตเกมส์"และเป็นประธานฯ
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยผู้ว่าฯอ่างทอง ร่วมกันแถลงข่าวประเด็นเรื่องร้องเรียนบ่อขยะ ต.เทวราช
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ
 
นายกฯเตือนใจ ทรงไตร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดกีฬาสีโรงเรียนวัดชัยมงคล
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รองนายกพันเรือง สุภาวิมล เข้าร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านรอ
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ขอสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร นำทีมเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมแข่งขันฟุตบอลเปิดสนามคู่VIP ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ร่วมพีธีจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร เข้าร่วมพิธีขบวนอัญเชิญโคมไฟ เนื่องในประเพณีอัญเชิญเทพเจ้ากวนอู ปี 2565
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบรถนั่งคนพิการ รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ณ ตลาดหลวง
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2565
 
นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ตอนรับคณะครูและบุคลากรเทศบาลเมืองสระบุรี มาศึกษาดูงาน
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง ยืนยันเยียวยาครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง เร่งระบายน้ำจากทุ่งลำท่าแดง ผ่านเขตเทศบาลเมืองอ่างทองออกแม่น้ำเจ้าพระยา
 
รองนายกธวัช ศรีสว่าง เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Agreement
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมเตรียมวางแผนทำเขื่อนถาวร ณ หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร นำทีมลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำท่วมขังหมู่บ้านเปี่ยมสุข 2
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร สั่งการวางแท่งแบริเออร์ เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่เขตเศรษฐกิจในเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่บ่อขยะและพื้นที่โดยรอบ ตรวจสอบน้ำที่จะไหลเข้าเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
ทม.อ่างทองตั้งโรงครัวส่งอาหารให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบอุทกภัย
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบทุนการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี
 
นายชาญเจริญ นาคะนนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง แผนการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วย ผู้ว่ารังสรรค์ ตันเจริญ ลงพื้นที่วางแผนจุดเสี่ยงของเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย นายสุรเชษ นิ่มกุล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง แก้ไขสถานการณ์การด่วน เหตุน้ำทะลักใต้สะพานอ่างทอง
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่เตรียมรับมือกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้น วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น.
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่เร่งด่วนกลางดึกวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา ตี 01.00 น.
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่วางแผนแนวทางป้องกันน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
กิจกรรม ตลาดสดน่าซื้อ ประชาชนอุ่นใจ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
 
VTR เทศบาลเมืองอ่างทอง 2565
 
ตู้ปันสุขเทศบาลเมืองอ่างทอ