เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสคล้ายวันจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง ครบรอบ 86 ปี
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2565
 
นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ตอนรับคณะครูและบุคลากรเทศบาลเมืองสระบุรี มาศึกษาดูงาน
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง เร่งระบายน้ำจากทุ่งลำท่าแดง ผ่านเขตเทศบาลเมืองอ่างทองออกแม่น้ำเจ้าพระยา
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง ยืนยันเยียวยาครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ
 
รองนายกธวัช ศรีสว่าง เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Agreement
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมเตรียมวางแผนทำเขื่อนถาวร ณ หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร นำทีมลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำท่วมขังหมู่บ้านเปี่ยมสุข 2
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร สั่งการวางแท่งแบริเออร์ เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่เขตเศรษฐกิจในเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่บ่อขยะและพื้นที่โดยรอบ ตรวจสอบน้ำที่จะไหลเข้าเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
ทม.อ่างทองตั้งโรงครัวส่งอาหารให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบอุทกภัย
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบทุนการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี
 
นายชาญเจริญ นาคะนนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง แผนการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วย ผู้ว่ารังสรรค์ ตันเจริญ ลงพื้นที่วางแผนจุดเสี่ยงของเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย นายสุรเชษ นิ่มกุล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง แก้ไขสถานการณ์การด่วน เหตุน้ำทะลักใต้สะพานอ่างทอง
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่เตรียมรับมือกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้น วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น.
 
นายกเตือนใจ ทรงไตร ลงพื้นที่เร่งด่วนกลางดึกวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา ตี 01.00 น.
 
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่วางแผนแนวทางป้องกันน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
กิจกรรม ตลาดสดน่าซื้อ ประชาชนอุ่นใจ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
 
VTR เทศบาลเมืองอ่างทอง 2565
 
ตู้ปันสุขเทศบาลเมืองอ่างทอ