เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน - ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง [ 2 พ.ค. 2566 ]140
2 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน - หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ [ 2 พ.ค. 2566 ]146
3 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ [ 2 พ.ค. 2566 ]158
4 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง [ 2 พ.ค. 2566 ]87
5 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (แบบ ลก.1) [ 6 ม.ค. 2565 ]781
6 แบบฟอร์มใบลาบวช [ 2 เม.ย. 2564 ]165
7 ตัวอย่างแบบประเมิน ประเภทวิชาการของนายรัชพล [ 29 มี.ค. 2564 ]206
8 ตัวอย่างแบบประเมิน ประเภทอำนวยการต้น ของด.ต.ประเสริฐ ไพรวัลย์ [ 29 มี.ค. 2564 ]201
9 แบบคำร้อง กรณีขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน [ 9 ก.พ. 2564 ]231
10 สมรรถณะตัวเต็ม [ 21 ก.ค. 2563 ]211
11 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]168
12 แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]191
13 แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]157
14 ตัวอย่างเเบบประเมินผลการปฏิบัติพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]146
15 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]221
16 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]145
17 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]196