เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค.2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]61
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2566 ]55
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]36
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 มี.ค. 2565 ]169
5 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]187
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]167
7 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]204
8 ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 6 ส.ค. 2562 ]135
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีี พ.ศ.2561 (รอบที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561) [ 17 มิ.ย. 2562 ]142