เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

นายเตือนใจ ทรงไตร

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

โทร.088-787-9939


 

นายประมวล มุ่งมาตร นายธวัช ศรีสว่าง นายพันเรือง สุภาวิมล
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
 โทร.098-127-5522
โทร.081-946-8566 โทร.081-948-5083


นายปริญญา เขมะชิต นายโชคชัย ทองศักดิ์
นายพยัคฆ์ จำปาทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
โทร................... โทร.062-949-5552 โทร.081-8000-562