เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำขอรับใบอนุญาติ จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ม.ค. 2566 ]169
2 คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหาร [ 20 ม.ค. 2566 ]102
3 คำขอต่อใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้วเพื่อจัดตั้งถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ม.ค. 2566 ]167
4 คำขอรับใบอนุญาต ประกอบอาชีพกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ม.ค. 2566 ]129
5 คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ม.ค. 2566 ]138
6 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2566 ]67
7 คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2566 ]61
8 แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 20 ม.ค. 2566 ]74
9 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ [ 20 ม.ค. 2566 ]63
10 คำร้องทั่วไป [ 20 ธ.ค. 2565 ]89
11 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 2 ธ.ค. 2562 ]180