เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]8
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2566 ]6
3 เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]172
4 เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]154
5 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบอุดหนุน) [ 16 เม.ย. 2564 ]131
6 เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]171
7 ประกาศใช้เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]80
8 เทศบัญญัติปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]90
9 เทศบัญญัติปี 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]98
10 เทศบัญญัติปี 63 [ 2 ต.ค. 2562 ]175