เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 [ 29 ธ.ค. 2566 ]6
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 27 ธ.ค. 2566 ]5
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 10 พ.ย. 2566 ]17
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 29 ก.ย. 2566 ]29
6 เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]131
7 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2566 ]33
8 เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]202
9 เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]189
10 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบอุดหนุน) [ 16 เม.ย. 2564 ]152
11 เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]198
12 ประกาศใช้เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]103
13 เทศบัญญัติปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]112
14 เทศบัญญัติปี 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]118
15 เทศบัญญัติปี 63 [ 2 ต.ค. 2562 ]198