เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด [ 1 พ.ค. 2566 ]131
2 เรื่อง ป้องกันอัคคีภัย [ 16 มี.ค. 2566 ]66
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 13 มี.ค. 2566 ]87
4 วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 13 มี.ค. 2566 ]71
5 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง(กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย) [ 4 มี.ค. 2566 ]57
6 นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชแทน และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [ 16 ก.พ. 2566 ]78
7 เรื่อง แจ้งปิดบริการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง เพื่อปรับปรุงสนามตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]79
8 รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2566 ]86
9 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)กองคลัง [ 17 ม.ค. 2566 ]63
10 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองอ่างทอง พ.ศ.๒๕๖๖ [ 10 ม.ค. 2566 ]69