เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คำสั่ง/ประกาศ


เรื่อง แจ้งปิดบริการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง เพื่อปรับปรุงสนามตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

แจ้งปิดบริการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง เพื่อปรับปรุงสนามตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖     เอกสารประกอบ

เรื่อง แจ้งปิดบริการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง เพื่อปรับปรุงสนามตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ