เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]29
2 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]28
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]16
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 1 ก.ย. 2566 ]38
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]131
6 แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมฉบับที่2 [ 2 ก.ย. 2565 ]135
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 11 ก.ค. 2565 ]136
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]171
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]150
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม [ 23 ก.ย. 2564 ]149
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) [ 28 เม.ย. 2564 ]117
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]171
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]150
14 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]155
15 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]146
16 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 [ 4 มี.ค. 2564 ]115
17 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]187
18 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2562 รอบ 6 เดือน [ 29 มี.ค. 2562 ]117
19 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]145
20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2561 รอบ 6 เดือน [ 30 มี.ค. 2561 ]127