เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2198 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ส.ค. 2566 ]18
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 22 ส.ค. 2566 ]15
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 21 ส.ค. 2566 ]16
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยยที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 17 ส.ค. 2566 ]15
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 16 ส.ค. 2566 ]16
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 16 ส.ค. 2566 ]15
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อกี่ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้เยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 16 ส.ค. 2566 ]20
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ส.ค. 2566 ]14
309 ประมูลขายขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยวิธีประมูลทอดตลาด(กองคลัง) [ 11 ส.ค. 2566 ]19
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ส.ค. 2566 ]15
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย (รหัสทรัพย์สิน ๑๐๙-๕๒-๐๐๐๑) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 10 ส.ค. 2566 ]15
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโรงนอนอาคารงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 10 ส.ค. 2566 ]18
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 10 ส.ค. 2566 ]16
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 10 ส.ค. 2566 ]16
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 10 ส.ค. 2566 ]16
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 8 ส.ค. 2566 ]20
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 8 ส.ค. 2566 ]17
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 7 ส.ค. 2566 ]19
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กม. พร้อมซ่อมแซม สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง - ๘๕๕๔ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 7 ส.ค. 2566 ]20
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 ส.ค. 2566 ]16
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 3 ส.ค. 2566 ]17
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 3 ส.ค. 2566 ]19
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (๒ ตัว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 27 ก.ค. 2566 ]22
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 ก.ค. 2566 ]21
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ก.ค. 2566 ]24
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุง เสริมราวกันตกบริเวณอาคารเรียนชั้น ๒ และชั้น ๓ และติดตั้งกันสาดโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ก.ค. 2566 ]27
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 ก.ค. 2566 ]15
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ก.ค. 2566 ]21
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ราคารวมติดตั้ง)ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 26 ก.ค. 2566 ]17
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 ก.ค. 2566 ]25
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 24 ก.ค. 2566 ]21
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 21 ก.ค. 2566 ]22
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ(กองการศึกษา) [ 21 ก.ค. 2566 ]20
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 20 ก.ค. 2566 ]24
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 20 ก.ค. 2566 ]21
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 ก.ค. 2566 ]23
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๓๐ (๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 19 ก.ค. 2566 ]23
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะสีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 19 ก.ค. 2566 ]24
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 19 ก.ค. 2566 ]20
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 18 ก.ค. 2566 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55