เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2269 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 9 พ.ย. 2566 ]13
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 8 พ.ย. 2566 ]12
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ ระบายน้ำท่วมขัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2566 ]15
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 พ.ย. 2566 ]18
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุข) [ 2 พ.ย. 2566 ]10
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ต.ค. 2566 ]24
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 31 ต.ค. 2566 ]14
288 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 30 ต.ค. 2566 ]14
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ต.ค. 2566 ]28
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ต.ค. 2566 ]28
291 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 19 ต.ค. 2566 ]27
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 12 ต.ค. 2566 ]20
293 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๑ และ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(กองคลัง) [ 12 ต.ค. 2566 ]35
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ต.ค. 2566 ]27
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบอลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 ต.ค. 2566 ]22
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]27
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างๆ ของขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดอ่างทองและศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]26
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]26
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]25
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๕ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 2 ต.ค. 2566 ]21
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]20
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานนิติการและกิจกรรมสภา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]25
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]31
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาล จำนวน ๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]20
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) จำนวน ๗ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนธุรการ จำนวน ๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]20
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนทางเท้า ตลาดสดฯ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒๘ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]25
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๒ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]27
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]24
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุข) และศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง ๒) จำนวน ๒ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]25
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]20
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนย่อม สวนสาธารณะและกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓๖ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 2 ต.ค. 2566 ]19
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57