เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 28 พ.ย. 2566 ]8
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุข) [ 28 พ.ย. 2566 ]9
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุขฯ) [ 28 พ.ย. 2566 ]9
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 พ.ย. 2566 ]12
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ และกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 พ.ย. 2566 ]8
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(การการศึกษา) [ 23 พ.ย. 2566 ]11
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 23 พ.ย. 2566 ]12
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 23 พ.ย. 2566 ]15
249 ประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 พ.ย. 2566 ]13
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน บง ๘๐๕๐ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 23 พ.ย. 2566 ]14
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 22 พ.ย. 2566 ]11
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ New holland หมายเลขทะเบียน ตค ๑๙๓๐ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 22 พ.ย. 2566 ]8
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 21 พ.ย. 2566 ]11
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 20 พ.ย. 2566 ]11
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าค่าย โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 17 พ.ย. 2566 ]15
256 ประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 พ.ย. 2566 ]19
257 การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 16 พ.ย. 2566 ]11
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 14 พ.ย. 2566 ]10
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 พ.ย. 2566 ]11
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย(พร้อมติดตั้ง) ขนาด ๓.๖๐ x ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 พ.ย. 2566 ]11
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 13 พ.ย. 2566 ]11
262 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 10 พ.ย. 2566 ]13
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 10 พ.ย. 2566 ]11
264 รายละเอียดราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๒๗๓ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 พ.ย. 2566 ]15
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 9 พ.ย. 2566 ]13
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 8 พ.ย. 2566 ]10
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ ระบายน้ำท่วมขัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2566 ]15
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 พ.ย. 2566 ]18
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุข) [ 2 พ.ย. 2566 ]10
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ต.ค. 2566 ]24
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 31 ต.ค. 2566 ]14
272 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 30 ต.ค. 2566 ]14
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ต.ค. 2566 ]28
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ต.ค. 2566 ]28
275 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 19 ต.ค. 2566 ]27
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 12 ต.ค. 2566 ]20
277 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๑ และ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(กองคลัง) [ 12 ต.ค. 2566 ]35
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ต.ค. 2566 ]27
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบอลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 ต.ค. 2566 ]22
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]27
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57