เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(อาหารว่าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทองประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2561 ]13
2161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(อาหารว่าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทองประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2561 ]13
2162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]12
2162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]12
2163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๒ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]12
2163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๒ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]12
2164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]10
2164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]10
2165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]9
2165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]9
2166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขนย้ายต้นไม้ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2561 ]12
2166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขนย้ายต้นไม้ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2561 ]12
2167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]13
2167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]13
2168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่องเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๗,๔๒๐-๕๒-๐๐๐๘ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]13
2168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่องเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๗,๔๒๐-๕๒-๐๐๐๘ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]13
2169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนถ่ายยน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]13
2169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนถ่ายยน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]13
2170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียน,จัดซื้อม้านั่งและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]13
2170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียน,จัดซื้อม้านั่งและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]13
2171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]11
2171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]11
2172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค [ 2 พ.ค. 2561 ]11
2172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค [ 2 พ.ค. 2561 ]11
2173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]12
2173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]12
2174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]11
2174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]11
2175 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2561 ]11
2175 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2561 ]11
2176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]11
2176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]11
2177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟให้แสงสว่างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]8
2177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟให้แสงสว่างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]8
2178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลา และอุปกรณ์รับสัญาณ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]8
2178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลา และอุปกรณ์รับสัญาณ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]8
2179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]11
2179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]11
2180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]11
2180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]11
2181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2561 ]13
2181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2561 ]13
2182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2561 ]11
2182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2561 ]11
2183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]10
2183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]10
2184 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]10
2184 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]10
2185 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]11
2185 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]11
2186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์แอร์ ชนิดแขวน ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ รายการ เลขครุภัณฑ์ ๒๗๔-๔๗-๐๐๕-๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]12
2186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์แอร์ ชนิดแขวน ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ รายการ เลขครุภัณฑ์ ๒๗๔-๔๗-๐๐๕-๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]12
2187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมทำโครงกรอบไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]12
2187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมทำโครงกรอบไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]12
2188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]11
2188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]11
2189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]12
2189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]12
2190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยดำเนินการจัดจ้าง ทำดอกไม้ถวายพระ, ซื้อวัสดุ, ซื้ออ่างกลมทรงตื้น, ซื้อชุดไทยธรรม [ 4 เม.ย. 2561 ]12
2190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยดำเนินการจัดจ้าง ทำดอกไม้ถวายพระ, ซื้อวัสดุ, ซื้ออ่างกลมทรงตื้น, ซื้อชุดไทยธรรม [ 4 เม.ย. 2561 ]12
2191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2561 ]13
2191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2561 ]13
2192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]11
2192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]11
2193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]11
2193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]11
2194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2561 ]11
2194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2561 ]11
2195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2561 ]11
2195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2561 ]11
2196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]11
2196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]11
2197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]10
2197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]10
2198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]16
2198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]16
2199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเเลี้ยงอาหารกลางวันศุนย์เด็กเล็กเทศบาลอ่างทอง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]9
2199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเเลี้ยงอาหารกลางวันศุนย์เด็กเล็กเทศบาลอ่างทอง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]9
2200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค-๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]10
2200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค-๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]10
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55หน้า 56|57