เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารอนุบาล จำนวน ๓ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]11
2122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]11
2123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]10
2124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]11
2125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2561 ]11
2126 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 2 ก.ค. 2561 ]11
2127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]10
2128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]10
2129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]10
2130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]10
2131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]14
2132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]12
2133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]12
2134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]10
2135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]11
2136 จ้างงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีภายในสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]11
2137 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่นั่งบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]10
2138 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บสารเคมีเป็นห้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]10
2139 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]10
2140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2561 ]10
2141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเวทีห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 14 มิ.ย. 2561 ]11
2142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2561 ]11
2143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๘๒๑ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]11
2144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]11
2145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๒, ๔๘๙-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]12
2146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]10
2147 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบ ๒ ถัง ขนาด ๑๔ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]11
2148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]12
2149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายการกิจกรรมเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]12
2150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]14
2151 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]10
2152 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ [ 25 พ.ค. 2561 ]11
2153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]12
2154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปลูกต้นทองอุไรริมถนน อำเภอละ ๑ เส้นทาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]14
2155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2561 ]12
2156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2561 ]10
2157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]12
2158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]13
2159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]10
2160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]11
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54หน้า 55|56|57