เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๒, ๔๘๙-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]7
2082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]6
2083 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบ ๒ ถัง ขนาด ๑๔ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]6
2084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]7
2085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายการกิจกรรมเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]7
2086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]8
2087 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]6
2088 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ [ 25 พ.ค. 2561 ]6
2089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]6
2090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปลูกต้นทองอุไรริมถนน อำเภอละ ๑ เส้นทาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]8
2091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2561 ]6
2092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2561 ]6
2093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]7
2094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]7
2095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]6
2096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]7
2097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(อาหารว่าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทองประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2561 ]7
2098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]6
2099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๒ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]6
2100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]6
2101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]5
2102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขนย้ายต้นไม้ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2561 ]6
2103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]8
2104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่องเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๗,๔๒๐-๕๒-๐๐๐๘ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]7
2105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนถ่ายยน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]7
2106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียน,จัดซื้อม้านั่งและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]8
2107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]7
2108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค [ 2 พ.ค. 2561 ]6
2109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]6
2110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]7
2111 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2561 ]6
2112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]6
2113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟให้แสงสว่างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]6
2114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลา และอุปกรณ์รับสัญาณ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]5
2115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]7
2116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]7
2117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2561 ]7
2118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2561 ]7
2119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]5
2120 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]5
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53หน้า 54|55