เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยานำสลบและยาสลบตามโครงการควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]5
2042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๒๗ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]6
2043 รายละเอียดราคากลาง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ ซอยบ้านครูชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ค. 2561 ]6
2044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2561 ]6
2045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]6
2046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]6
2047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก และลานพักผ่อนสระว่ายน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]6
2048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]6
2049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๒๗ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]7
2050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๙ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]5
2051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]5
2052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารกรมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง เอแคปจำนวน 55 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]5
2053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]5
2054 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]5
2055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจองหน้ากระดาษ เพื่อพิมพ์ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]5
2056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจองหน้ากระดาษ เพื่อพิมพ์ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 3 ก.ค. 2561 ]5
2057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารอนุบาล จำนวน ๓ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]5
2058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]5
2059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]5
2060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]5
2061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2561 ]5
2062 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 2 ก.ค. 2561 ]5
2063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]5
2064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]5
2065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]5
2066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]5
2067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]5
2068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]5
2069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]5
2070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]5
2071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]5
2072 จ้างงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีภายในสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]5
2073 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่นั่งบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]5
2074 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บสารเคมีเป็นห้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]5
2075 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]5
2076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2561 ]5
2077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเวทีห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 14 มิ.ย. 2561 ]7
2078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2561 ]6
2079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๘๒๑ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]7
2080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]6
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52หน้า 53|54|55