เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]11
2002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]11
2003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๔๔๔ และ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๐๕๘ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]10
2004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๔๕๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]13
2005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]10
2006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]11
2007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]12
2008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]13
2009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]12
2010 รายละเอียดราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2561 ]12
2011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]11
2012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าประดับไฟ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]12
2013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]15
2014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]12
2015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ (ด้านหลังสนามเทนนิส) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]11
2016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]11
2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค. ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]11
2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]13
2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]10
2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]11
2021 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับเลือก [ 24 ก.ค. 2561 ]11
2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]11
2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]11
2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๙ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20.7.61 [ 20 ก.ค. 2561 ]14
2025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]15
2026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]11
2027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]11
2028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]12
2029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชั้นวางแฟ้มเอกสารติดฝาผนัง จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]13
2030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]12
2031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]13
2032 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สาสุข [ 19 ก.ค. 2561 ]12
2033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]11
2034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]10
2035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]5
2036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]6
2037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการจัดงานชุมชนุมลูกเสือท้อถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]5
2038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]6
2039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]6
2040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]7
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51หน้า 52|53|54|55