เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2198 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]15
1962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]11
1963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]10
1964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]10
1965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]10
1966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งเช็คระยะ 40000 กิโลเมตรพร้อมซ่อมแซมสำหรับรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่งหมายเลขทะเบียน ขอ 2 165 อ่างทองจำนวน 16 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]11
1967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๕-๔๔-๐๐๒๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]11
1968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]10
1969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]10
1970 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับเลือก [ 22 ส.ค. 2561 ]11
1971 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2561 ]10
1972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโครงการศึกษา จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]11
1973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]10
1974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ส.ค. 2561 ]10
1975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ mobile พร้อม จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 30 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2561 ]10
1976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทพื้นโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2561 ]10
1977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]10
1978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในรถตักหน้า ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ต่อ 148 อ่างทอง จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]10
1979 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]10
1980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมโรงสูบน้ำที่ 2 ข้างวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จำนวน 14 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]10
1981 ประกาศเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จ้งหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ส.ค. 2561 ]10
1982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำยันมาร์,คูโบต้า จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]25
1983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]10
1984 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]10
1985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]11
1986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๕-๔๔-๐๐๒๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]10
1987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]10
1988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมประตูฟิตเนสและห้องประชาสัมพันธ์สวนน้ำ จำนวน 2 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]10
1989 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 10 ส.ค. 2561 ]10
1990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]10
1991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในรถตักหน้า ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ต่อ 148 อ่างทอง จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]11
1994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1997 ประกาศเรื่องจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา0.15 เมตร ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ส.ค. 2561 ]10
1998 ประกาศจ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ส.ค. 2561 ]10
1999 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา แจ้งซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง New Holland หมายเลขทะเบียนกค 704 อ่างทอง จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]10
2000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน ๓ เครื่อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ [ 7 ส.ค. 2561 ]11
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50หน้า 51|52|53|54|55