เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1921 ประกาศเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จ้งหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ส.ค. 2561 ]10
1922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำยันมาร์,คูโบต้า จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]24
1923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]10
1924 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]10
1925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]11
1926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๕-๔๔-๐๐๒๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]10
1927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]10
1928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมประตูฟิตเนสและห้องประชาสัมพันธ์สวนน้ำ จำนวน 2 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]10
1929 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 10 ส.ค. 2561 ]10
1930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]10
1931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในรถตักหน้า ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ต่อ 148 อ่างทอง จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]11
1934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]10
1937 ประกาศเรื่องจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา0.15 เมตร ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ส.ค. 2561 ]10
1938 ประกาศจ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ส.ค. 2561 ]10
1939 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา แจ้งซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง New Holland หมายเลขทะเบียนกค 704 อ่างทอง จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]10
1940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน ๓ เครื่อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ [ 7 ส.ค. 2561 ]11
1941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]10
1942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]11
1943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]12
1944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2561 ]11
1945 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ถึง กรกฎาคม 2561ฟ [ 2 ส.ค. 2561 ]12
1946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (อาหารว่าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2561 ]11
1947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสาสุข [ 1 ส.ค. 2561 ]12
1948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2561 ]13
1949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๕-๔๔-๐๐๒๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]12
1950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]10
1951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]11
1952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๔๔๔ และ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๐๕๘ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]10
1953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๔๕๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]13
1954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]10
1955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]11
1956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]11
1957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]12
1958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]11
1959 รายละเอียดราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2561 ]12
1960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]11
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49หน้า 50|51|52|53|54