เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1663 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]53
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะสีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]44
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๙ รายการโดยเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]44
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๓ รายการโดยเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]41
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๘ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]45
86 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำวนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]41
87 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า สำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำวนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]45
88 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง สำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำวนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]41
89 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]41
90 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]42
91 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชฐัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (ประจำเดือนกรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 17 ส.ค. 2565 ]39
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]40
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]38
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]38
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานหนะรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถ โครงการศึกษาเหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]43
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้งานกับสระว่ายน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ มีขนาดยาว ๑๕๐ เซนติเมตร กว้าง ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]44
97 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 ส.ค. 2565 ]54
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]52
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมท่อส่งน้ำของโรงสูบน้ำเสียที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]46
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]45
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84