เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1881 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนาจำนวน รายการ [ 3 ธ.ค. 2561 ]23
1882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]20
1883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]20
1884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]23
1885 ประมูลพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดสากเหล็กโรงเรือนปลูกพืชผักทางการเกษตรจำนวน 20 หลัง [ 3 ธ.ค. 2561 ]23
1886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2561 ]25
1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [ 1 ธ.ค. 2561 ]21
1888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 1 ธ.ค. 2561 ]22
1889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารจำนวน 3 รายการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]21
1890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สป [ 30 พ.ย. 2561 ]22
1891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]22
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]24
1893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]22
1894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]24
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]21
1896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]24
1897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]20
1898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]26
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]22
1900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]26
1901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขเครื่อง ๔๒๐-๔๑-๐๐๒๘ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]22
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]22
1903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สป [ 19 พ.ย. 2561 ]22
1904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]21
1905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งและติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]38
1906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2561 ]28
1907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]23
1908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Domain Name Service) และบริการฝากหน้าเว็บไซต์ (Parking Service) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]22
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]20
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]20
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]23
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2561 ]21
1913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2561 ]22
1914 ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]20
1915 ประกาศแจ้งซ่อมเครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดเลเซอร์ชนิดแอลอีดีสีหมายเลขครุภัณฑ์ 4894 จำนวนสองรายการเดิมที่เฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]20
1916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ยี่ห้อ INNEKT จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]19
1917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายข้อความสื่อสาร (จอ LED) จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]21
1918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]22
1919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2561 ]18
1920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์และเปลี่ยนสายโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2561 ]21
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48หน้า 49|50|51|52|53|54|55|56