เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2021 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๒๗ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]4
1882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๙ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]4
1883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]4
1884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารกรมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง เอแคปจำนวน 55 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]4
1885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]4
1886 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]4
1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจองหน้ากระดาษ เพื่อพิมพ์ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]4
1888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจองหน้ากระดาษ เพื่อพิมพ์ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 3 ก.ค. 2561 ]4
1889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารอนุบาล จำนวน ๓ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]4
1890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]4
1891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]4
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2561 ]4
1893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2561 ]4
1894 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 2 ก.ค. 2561 ]4
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]4
1896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]4
1897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]4
1898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]4
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]4
1900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]4
1901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]4
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]4
1903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]4
1904 จ้างงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีภายในสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]4
1905 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่นั่งบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]4
1906 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บสารเคมีเป็นห้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]4
1907 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]4
1908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2561 ]4
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเวทีห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 14 มิ.ย. 2561 ]4
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2561 ]4
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๘๒๑ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]4
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]4
1913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๒, ๔๘๙-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]4
1914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]4
1915 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบ ๒ ถัง ขนาด ๑๔ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]4
1916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]4
1917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายการกิจกรรมเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]4
1918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]4
1919 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]4
1920 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ [ 25 พ.ค. 2561 ]4
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48หน้า 49|50|51