เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25012562 [ 25 ม.ค. 2562 ]21
1842 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฟ [ 24 ม.ค. 2562 ]21
1843 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 21 ม.ค. 2562 ]21
1844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2562 ]19
1845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]24
1846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]20
1847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา การจัดซื้อผ้าไฮเกรดสีขาว-เหลือง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]23
1848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]21
1849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]24
1850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]22
1851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]24
1852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซาลาเปา โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]24
1853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อไอศรีม โครงการจ้ดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]24
1854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]22
1855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบ้านบอล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]24
1856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตั้งโต๊ะอาหารและเก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]21
1857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารมาม่าผัด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]21
1858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]19
1859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]24
1860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องไฟเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]26
1861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2562 ]23
1862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2562 ]23
1863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30162 [ 3 ม.ค. 2562 ]26
1864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2562 ]21
1865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2562 ]19
1866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศึกษา [ 2 ม.ค. 2562 ]23
1867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]18
1868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]21
1869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]20
1870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261261 [ 26 ธ.ค. 2561 ]23
1871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]19
1872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]22
1873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241261 [ 24 ธ.ค. 2561 ]17
1874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241261 [ 24 ธ.ค. 2561 ]19
1875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]20
1876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]18
1877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๑,๔๑๖-๔๗-๐๐๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]18
1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 211261 [ 21 ธ.ค. 2561 ]26
1879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]21
1880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]19
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47หน้า 48|49|50|51|52|53|54|55|56|57