เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสาสุข [ 29 ต.ค. 2561 ]16
1842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2561 ]15
1843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในปิยมหาราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]15
1844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช็คระยะ ๔๐,๐๐๐ กม. สำหรับรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข-๒๑๖๕ อ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]15
1845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกาตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]16
1846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]16
1847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2561 ]16
1848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟการจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 10 ต.ค. 2561 ]17
1849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันในวารสารนิตยสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2561 ]10
1850 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]10
1851 ยกเลิก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2561 ]11
1852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2561 ]11
1853 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ำท่วมชุมชนบางแก้ว [ 4 ต.ค. 2561 ]19
1854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]20
1855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]19
1856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]16
1857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 ต.ค. 2561 ]18
1858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สาสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]16
1859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]19
1860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างทอง จำนวน 15 วันทำการโดยเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2561 ]16
1861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อาหารว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 จำนวน 61 วันทำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2561 ]18
1862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาห้องอีคลาสรูม (E-classroom) จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2561 ]17
1863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๙๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]20
1864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๖๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]17
1865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.ย. 2561 ]16
1866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าห้องประชุมใหญ่ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]19
1867 ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียน เทศบาล 4 ประถมสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 ก.ย. 2561 ]17
1868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงตกแต่งอาคารสถานธนานุบาล สาขา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ก.ย. 2561 ]20
1869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]18
1870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกรอปรูปใส่พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]16
1871 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]15
1872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]17
1873 ประกาศเรื่องจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 ก.ย. 2561 ]10
1874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ [ 10 ก.ย. 2561 ]16
1875 รายละเอียดราคากลาง งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2561 ]19
1876 จ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสถานธนานุบาล สาขา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 2561 ]17
1877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]17
1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ และ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๘ จำนวน ๒ เครื่อง รวมจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]17
1879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ [ 5 ก.ย. 2561 ]15
1880 จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ย. 2561 ]17
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47หน้า 48|49|50|51|52|53|54