เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าคามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]19
1722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อมติดตั้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]18
1723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 พ.ค. 2562 ]17
1724 ยกเลิกประกาศงานก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ ครั้ง ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2562 ]19
1725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]18
1726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]25
1727 ประกาศ [ 28 พ.ค. 2562 ]21
1728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 22 พ.ค. 2562 ]22
1729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]19
1730 จ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ ครั้ง ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2562 ]26
1731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]19
1732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]21
1733 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]23
1734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข ๔๘๘๘ อ่างทอง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]30
1735 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]20
1736 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]20
1737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]24
1738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]19
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]24
1740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]21
1741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]23
1742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]21
1743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ ๕๐,๐๐๐ กม. พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๙ รายการ [ 2 พ.ค. 2562 ]18
1744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]18
1745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟราวเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]21
1746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]18
1747 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]22
1748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]20
1749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มถวายพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]20
1750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงและตกแต่งสถานที่บริเวณที่ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]21
1751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ อท ๐-๑-๐๐๐๗-๕๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]22
1752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]19
1753 ขยายเวลาการพิจารณาผลประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการจ้างจัดทำตีเส้นจราจรและทางม้าลาย ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง และงานติดตั้งระบบเตือน [ 25 เม.ย. 2562 ]32
1754 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]20
1755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 22 เม.ย. 2562 ]20
1756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บง ๘0-๘0๕0อ่างทองจำนวน 9รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]24
1757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 19 เม.ย. 2562 ]20
1758 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]19
1759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบล็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]21
1760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการกองคลังจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]28
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44หน้า 45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56