เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]22
1642 ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 6 ส.ค. 2562 ]71
1643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]20
1644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]20
1645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]27
1646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]21
1647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]20
1648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]22
1649 รายละเอียดราคากลาง จ้างทำงานก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ ด้วยวิธีคัดเลือก [ 5 ส.ค. 2562 ]23
1650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแบบพิมพ์ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวณ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]20
1651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]23
1652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]20
1653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]21
1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]21
1655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5396 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]21
1656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]20
1657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]20
1658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พีฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 50 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]28
1659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]20
1660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]20
1661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]100
1662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 9028 อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]47
1663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6596 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]20
1664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-1466 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]22
1665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]21
1666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7132 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]20
1667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4961 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]22
1668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]22
1669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 30-0868 และหมายเลขทะเบียน 30-1455 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]23
1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 1127 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]22
1671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]22
1672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]21
1673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]23
1674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารปนะกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]20
1675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]21
1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]22
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]21
1678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]21
1679 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]22
1680 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42หน้า 43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57