เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2198 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]18
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]17
1603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พีฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 50 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]24
1604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]17
1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]17
1606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]96
1607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 9028 อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]44
1608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6596 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]17
1609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-1466 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]18
1610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]16
1611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7132 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]16
1612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4961 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]18
1613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]17
1614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 30-0868 และหมายเลขทะเบียน 30-1455 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]18
1615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 1127 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]18
1616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]17
1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]16
1618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]19
1619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารปนะกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]16
1620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]16
1621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]17
1622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]16
1623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]17
1624 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]17
1625 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]19
1626 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]18
1627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จากเอกชน ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]68
1628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]16
1629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่ส 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]16
1630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงทาสีรั้วสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]23
1631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]16
1632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]15
1633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]15
1634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5825 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]16
1635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการลูกเสื้อท้องถิ่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]17
1636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]16
1637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]22
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]16
1639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]15
1640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]17
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41หน้า 42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55