เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]17
1562 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]16
1563 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]17
1564 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]17
1565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จากเอกชน ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]66
1566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]16
1567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่ส 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]16
1568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงทาสีรั้วสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]23
1569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]16
1570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]15
1571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]15
1572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5825 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]16
1573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการลูกเสื้อท้องถิ่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]17
1574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]16
1575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]22
1576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]16
1577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]15
1578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]17
1579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการเดินระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]16
1580 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]16
1581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ 5562 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]16
1582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]16
1583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9355 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]14
1584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 30-1261 และหมายเลขทะเบียน 30-1529 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]15
1585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารและภายในอาคาร บางส่วน สำนักงานเทศบาล เมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]15
1586 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [ 26 มิ.ย. 2562 ]16
1587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]15
1588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]15
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 3 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]16
1590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]19
1591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]16
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]17
1593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]16
1594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]15
1595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]16
1596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]15
1597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]16
1598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]17
1599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU MU-7 EXCUTIVE หมายเลขทะเบียนกค 638 อ่างทอง จำนวน 36 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]16
1600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]22
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40หน้า 41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54