เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทท 4 อ่างทอง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]15
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดกระจกเงาพร้อมกรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]15
1403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]16
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
1405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สีเหลืองสะท้อนแสงขนาด 2 นิ้ว ตามมาตรฐานกรรมการขนส่งทางบก พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
1406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]15
1407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1465 อ่างทอง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]75
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเครื่องไฟเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]16
1409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเช้า สำหรับถวายพระและผู้มาร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 150 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]16
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 1127 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]15
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]15
1412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]16
1413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟิล์มปรอทสะท้อนแสง อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง [ 9 ธ.ค. 2562 ]15
1414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟราวกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]15
1415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]15
1416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]17
1417 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 6 ธ.ค. 2562 ]15
1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]17
1419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]17
1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ทะเบียนหมายเลขทะเบียน กข 8131 อ่างทอง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]18
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5396 อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]17
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]18
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]84
1424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]16
1425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]77
1426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]16
1427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5940 อ่างทอง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]16
1428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]61
1429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดและติดตั้งสแตนเลสช่องรับจำนำ-ไถ่ถอน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]16
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]15
1431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6,500 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]16
1432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]18
1433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ย. 2562 ]18
1434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1464 อ่างทอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]16
1435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นชุดรวมของโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]18
1436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]17
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-5820 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]68
1438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]19
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]18
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]20
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36หน้า 37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54