เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1720 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย(พร้อมติดตั้ง)ขนาด ๓๖๐ ซ.ม. จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 1 พ.ย. 2565 ]20
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 1 พ.ย. 2565 ]21
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่(PA)จำนวน ๘๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]25
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่(PA)จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]26
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 31 ต.ค. 2565 ]21
46 ประกาศหาคู่สัญญาในการดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV(กองคลัง) [ 11 ต.ค. 2565 ]35
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 29 ก.ย. 2565 ]32
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 28 ก.ย. 2565 ]34
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 ก.ย. 2565 ]38
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุกองศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 ก.ย. 2565 ]41
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 ก.ย. 2565 ]32
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 ก.ย. 2565 ]36
53 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]38
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ก.ย. 2565 ]44
55 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ก.ย. 2565 ]41
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ก.ย. 2565 ]42
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 ก.ย. 2565 ]46
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]31
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]38
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]37
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 15 ก.ย. 2565 ]37
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินพร้อมปรับแต่ง จำนวน ๒,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2565 ]35
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทาสีห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]37
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2565 ]38
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่ามแซวห้องสุขาของสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2565 ]42
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]34
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุขฯ) [ 15 ก.ย. 2565 ]33
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 14 ก.ย. 2565 ]37
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โคมัตสุ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 14 ก.ย. 2565 ]42
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 14 ก.ย. 2565 ]39
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 13 ก.ย. 2565 ]38
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 13 ก.ย. 2565 ]40
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 13 ก.ย. 2565 ]39
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมใบรับรองการฉีดและเครื่องหมายประจำตัว สัตว์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 13 ก.ย. 2565 ]38
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 13 ก.ย. 2565 ]46
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 8 ก.ย. 2565 ]43
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 7 ก.ย. 2565 ]44
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๐ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 7 ก.ย. 2565 ]43
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 ก.ย. 2565 ]49
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองคลัง) [ 6 ก.ย. 2565 ]49
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43