เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2033 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ก.ย. 2566 ]10
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 22 ก.ย. 2566 ]12
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 21 ก.ย. 2566 ]10
44 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(กองคลัง) [ 21 ก.ย. 2566 ]13
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 21 ก.ย. 2566 ]14
46 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองคลัง) [ 20 ก.ย. 2566 ]12
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ย. 2566 ]14
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 ก.ย. 2566 ]12
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 20 ก.ย. 2566 ]20
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 19 ก.ย. 2566 ]11
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 19 ก.ย. 2566 ]11
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 18 ก.ย. 2566 ]13
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 18 ก.ย. 2566 ]13
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 15 ก.ย. 2566 ]11
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2566 ]11
56 รายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]16
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ(เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 ก.ย. 2566 ]11
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 ก.ย. 2566 ]13
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 13 ก.ย. 2566 ]14
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 ก.ย. 2566 ]13
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 12 ก.ย. 2566 ]11
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกท่อระบบน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 ก.ย. 2566 ]14
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายยเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ก.ย. 2566 ]13
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ก.ย. 2566 ]10
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ย. 2566 ]12
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ย. 2566 ]12
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 6 ก.ย. 2566 ]16
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 5 ก.ย. 2566 ]17
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 5 ก.ย. 2566 ]19
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกตัดต้นตีนเป็ด ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 5 ก.ย. 2566 ]16
71 ประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 ก.ย. 2566 ]24
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 4 ก.ย. 2566 ]14
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 4 ก.ย. 2566 ]14
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 4 ก.ย. 2566 ]16
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 4 ก.ย. 2566 ]13
76 ประมูลเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (กองคลัง) [ 1 ก.ย. 2566 ]15
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 1 ก.ย. 2566 ]17
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]13
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]15
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]14
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51