เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2198 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนธุรการ จำนวน ๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 มี.ค. 2567 ]3
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภานอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะและกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 มี.ค. 2567 ]4
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำรวจออกแบบก่อสร้างในงานโยธาของเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 มี.ค. 2567 ]2
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 26 มี.ค. 2567 ]6
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 25 มี.ค. 2567 ]6
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 มี.ค. 2567 ]3
47 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 มี.ค. 2567 ]4
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานโยธา จำนวน ๑๐ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 มี.ค. 2567 ]3
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๕ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 มี.ค. 2567 ]2
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 มี.ค. 2567 ]3
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 19 มี.ค. 2567 ]5
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 19 มี.ค. 2567 ]5
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กค ๖๗๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 18 มี.ค. 2567 ]5
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 14 มี.ค. 2567 ]6
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร พร้อมสายสัญญาณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 8 มี.ค. 2567 ]8
56 รายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(กองคลัง) [ 8 มี.ค. 2567 ]5
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 มี.ค. 2567 ]4
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 5 มี.ค. 2567 ]4
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 4 มี.ค. 2567 ]6
60 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ รายการ [ 29 ก.พ. 2567 ]8
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]3
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมสวนสาธารณะ และกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 28 ก.พ. 2567 ]10
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]2
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโถงทางเดินอาคาร AKAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]5
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]10
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 27 ก.พ. 2567 ]5
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 23 ก.พ. 2567 ]4
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 21 ก.พ. 2567 ]7
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ พร้อมซ่อมบำรุง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-๒๑๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 20 ก.พ. 2567 ]7
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 ก.พ. 2567 ]8
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 ก.พ. 2567 ]4
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 ก.พ. 2567 ]7
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบคำชี้แจงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขั้นกรรมาธิการ จำนวน ๘๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 16 ก.พ. 2567 ]6
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 16 ก.พ. 2567 ]7
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 9 ก.พ. 2567 ]9
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 9 ก.พ. 2567 ]6
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 9 ก.พ. 2567 ]4
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 6 ก.พ. 2567 ]5
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ(D๕)พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 6 ก.พ. 2567 ]5
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 6 ก.พ. 2567 ]6
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55