เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2198 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
481 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างงานเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 17 ม.ค. 2566 ]37
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กม. พร้อมซ่อมแซม จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 13 ม.ค. 2566 ]38
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 13 ม.ค. 2566 ]31
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกาศอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 13 ม.ค. 2566 ]40
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 13 ม.ค. 2566 ]39
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๓๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 13 ม.ค. 2566 ]33
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ม.ค. 2566 ]29
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 10 ม.ค. 2566 ]34
489 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)กองคลัง [ 10 ม.ค. 2566 ]34
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 4 ม.ค. 2566 ]33
491 รายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cap) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาลิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง) [ 3 ม.ค. 2566 ]36
492 ประกาศรายละเอียดราคากลาง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองคลัง) [ 28 ธ.ค. 2565 ]47
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 28 ธ.ค. 2565 ]43
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 27 ธ.ค. 2565 ]37
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 26 ธ.ค. 2565 ]33
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ธ.ค. 2565 ]32
497 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565 ]49
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2565 ]33
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักที่ติดตั้ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 21 ธ.ค. 2565 ]36
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 21 ธ.ค. 2565 ]35
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 20 ธ.ค. 2565 ]29
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 16 ธ.ค. 2565 ]36
503 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๔ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองคลัง) [ 15 ธ.ค. 2565 ]37
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฎิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ธ.ค. 2565 ]30
505 ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล [ 9 ธ.ค. 2565 ]31
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 9 ธ.ค. 2565 ]39
507 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐(ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕)กองคลัง [ 9 ธ.ค. 2565 ]37
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]38
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 8 ธ.ค. 2565 ]34
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]33
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]35
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าค่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]36
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาอาหารว่างโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]42
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]36
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ธ.ค. 2565 ]33
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 2 ธ.ค. 2565 ]47
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาชาย บรมนาถบพิตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 2 ธ.ค. 2565 ]35
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 30 พ.ย. 2565 ]47
519 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 30 พ.ย. 2565 ]54
520 รายละเอียดราคากลาง การจ้างปรับปรุงระบบการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 28 พ.ย. 2565 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55