เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุง เสริมราวกันตกบริเวณอาคารเรียนชั้น ๒ และชั้น ๓ และติดตั้งกันสาดโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ก.ค. 2566 ]30
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 ก.ค. 2566 ]17
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ก.ค. 2566 ]23
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ราคารวมติดตั้ง)ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 26 ก.ค. 2566 ]19
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 ก.ค. 2566 ]29
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 24 ก.ค. 2566 ]24
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 21 ก.ค. 2566 ]24
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ(กองการศึกษา) [ 21 ก.ค. 2566 ]23
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 20 ก.ค. 2566 ]27
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 20 ก.ค. 2566 ]23
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 ก.ค. 2566 ]26
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๓๐ (๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 19 ก.ค. 2566 ]24
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะสีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 19 ก.ค. 2566 ]26
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 19 ก.ค. 2566 ]21
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 18 ก.ค. 2566 ]24
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 18 ก.ค. 2566 ]28
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 14 ก.ค. 2566 ]33
398 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) [ 13 ก.ค. 2566 ]25
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ค. 2566 ]27
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑๑ รายการโดยเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ค. 2566 ]28
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ค. 2566 ]23
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 10 ก.ค. 2566 ]26
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 10 ก.ค. 2566 ]28
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ก.ค. 2566 ]28
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวงและตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 ก.ค. 2566 ]27
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 7 ก.ค. 2566 ]27
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ก.ค. 2566 ]25
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ก.ค. 2566 ]28
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 6 ก.ค. 2566 ]29
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 6 ก.ค. 2566 ]26
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต บริเวณชั้น ๔ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 6 ก.ค. 2566 ]23
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้)หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๓๓ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 4 ก.ค. 2566 ]30
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 3 ก.ค. 2566 ]29
414 ยกเลิกประกาศประมูลเช่าห้องน้ำ - ส้วม บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ [ 30 มิ.ย. 2566 ]36
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 29 มิ.ย. 2566 ]29
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 29 มิ.ย. 2566 ]26
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 มิ.ย. 2566 ]28
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 26 มิ.ย. 2566 ]34
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 26 มิ.ย. 2566 ]28
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 มิ.ย. 2566 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57