เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 456 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่บริเวณ ฝั่งทางโค้งหน้าหมอองอาจการแพทย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. [ 1 มี.ค. 2566 ]42
82 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2566 ]1913
83 ประกาศอำเภอเมืองอ่างทอง เรื่อง การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน [ 1 มี.ค. 2566 ]79
84 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) [ 1 มี.ค. 2566 ]61
85 ประกาศประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. [ 24 ก.พ. 2566 ]52
86 เปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรคิ ฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 23 ก.พ. 2566 ]122
87 ปิดให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 21 ก.พ. 2566 ]41
88 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน. (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา) [ 10 ก.พ. 2566 ]88
89 ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง(หลักสูตร MEP ) [ 7 ก.พ. 2566 ]187
90 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอ่างทอง [ 7 ก.พ. 2566 ]49
91 ขอความร่วมมืองดกิจกรรมเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 6 ก.พ. 2566 ]49
92 ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเข้าร่วมประชุม เรื่อง การประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) [ 27 ม.ค. 2566 ]100
93 ขอรับมรดรถยนต์ ทะเบียน กต 4417 อ่างทอง [ 13 ม.ค. 2566 ]54
94 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 (ทน.นนทบุรี) [ 12 ม.ค. 2566 ]66
95 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]53
96 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองการศึกษา) [ 11 ม.ค. 2566 ]98
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(กองการศึกษา) [ 5 ม.ค. 2566 ]129
98 ประกาศอำเภอเมืองอ่างทอง เรื่อง ขอรับมรดกรถยนต์(1) [ 5 ม.ค. 2566 ]41
99 ประกาศอำเภอเมืองอ่างทอง เรื่อง ขอรับมรดกรถยนต์(2) [ 5 ม.ค. 2566 ]36
100 ประกาศอำเภอเมืองอ่างทอง เรื่อง ขอรับมรดกรถยนต์(3) [ 5 ม.ค. 2566 ]41
101 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯและขึนบัญชีผู้ผ่านการสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองการศึกษา) [ 29 ธ.ค. 2565 ]84
102 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ปิดให้บริการพื้นที่สระว่ายน้ำ และอาคารฟิตเนส ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศบาลกาลปีใหม่ [ 28 ธ.ค. 2565 ]35
103 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (นักวิเคราะห์ฯ ทม.อท.) [ 26 ธ.ค. 2565 ]76
104 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ธ.ค. 2565 ]80
105 ราคาประเมินที่ดินปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]41
106 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ 23 ธ.ค. 2565 ]48
107 ประกาศอำเภอเมืองอ่างทอง เรื่อง ขอรับมรดรถยนต์ [ 22 ธ.ค. 2565 ]41
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองการศึกษา) [ 22 ธ.ค. 2565 ]78
109 แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]39
110 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 (อบต.จำปาหล่อ) [ 16 ธ.ค. 2565 ]52
111 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖(กองคลัง) [ 9 ธ.ค. 2565 ]40
112 ประกาศข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง [ 8 ธ.ค. 2565 ]83
113 สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครโครงการตัดเย็บเสื้อผ้า (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2566) [ 8 ธ.ค. 2565 ]44
114 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาศ ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๖(กองการศึกษา) [ 7 ธ.ค. 2565 ]96
115 หลักเกณฑ์การประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]46
116 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองการศึกษา) [ 28 พ.ย. 2565 ]90
117 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองการศึกษา) [ 28 พ.ย. 2565 ]71
118 ให้เกษตรกรที่ต้องการแจ้งความเสียหาย ด้านการเกษตร(ด้านพืช) รีบไปส่งแบบ กษ.01 ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ภายในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นี้ [ 22 พ.ย. 2565 ]86
119 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 15 พ.ย. 2565 ]58
120 1. ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถานพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]61
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12