เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการสอบปลายภาคและการประเมินพัฒนาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองศึกษา)

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการสอบปลายภาคและการประเมินพัฒนาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง    เอกสารประกอบ

กำหนดการสอบปลายภาคและการประเมินพัฒนาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองศึกษา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ