เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ให้เกษตรกรที่ต้องการแจ้งความเสียหาย ด้านการเกษตร(ด้านพืช) รีบไปส่งแบบ กษ.01 ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ภายในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นี้

    รายละเอียดข่าว

🔊ประชาสัมพันธ์
🔸ให้เกษตรกรที่ต้องการแจ้งความเสียหาย ด้านการเกษตร(ด้านพืช)
🔹รีบไปส่งแบบ กษ.01 ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง
🔻ภายในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นี้    เอกสารประกอบ

ให้เกษตรกรที่ต้องการแจ้งความเสียหาย ด้านการเกษตร(ด้านพืช) รีบไปส่งแบบ กษ.01 ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ภายในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นี้
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ