เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    รายละเอียดข่าว

มาตรการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    เอกสารประกอบ

มาตรการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง