เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 444 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง [ 7 ก.ย. 2566 ]34
42 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร(ทต.สามโก้) [ 4 ก.ย. 2566 ]31
43 การประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล [ 31 ส.ค. 2566 ]30
44 สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]26
45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ทม.ตาคลี) [ 31 ส.ค. 2566 ]21
46 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนฉบับที่ 3 (228/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29สิงหาคม - 3กันยายน 2566) [ 29 ส.ค. 2566 ]29
47 5. ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ (ทน.ตรัง) [ 28 ส.ค. 2566 ]25
48 1. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (ทม.ชัยภูมิ) [ 17 ส.ค. 2566 ]17
49 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 (ปลัดเทศบาล , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) [ 7 ส.ค. 2566 ]67
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ครั้งที่ ๓ ) [ 7 ส.ค. 2566 ]65
51 การเปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ [ 27 ก.ค. 2566 ]31
52 ประกาศอำเภอเมืองอ่างทอง เรื่อง ขอรับมรดกรถยนต์ [ 26 ก.ค. 2566 ]30
53 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ [ 24 ก.ค. 2566 ]48
54 ประมูลขายซากพัสดุของป้ายข้อความสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์แบบ OUTDOOR บริเวณสี่แยกไฟแดง(อ่างน้ำพุ)เลขทะเบียน ๑๘๕-๕๐-๐๐๐๒ [ 18 ก.ค. 2566 ]51
55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 (ผอ.สวัสดิการฯ , หน.ฝ่ายสาธารณสุข) [ 14 ก.ค. 2566 ]47
56 การทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองสาธารณสุข) [ 28 มิ.ย. 2566 ]42
57 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปรเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภาตใต้หัวข้อ"การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ [ 27 มิ.ย. 2566 ]39
58 ประกาศศาลเยวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ(รถราชการ)จำนวน ๒ รายการ [ 19 มิ.ย. 2566 ]76
59 แผนการปฏิบัติงานพ่อหมอกควันยุง และแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]44
60 ป้ายแจ้ง CCTV Notice [ 1 พ.ค. 2566 ]38
61 1. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (ทต.สากเหล็ก) [ 20 เม.ย. 2566 ]58
62 2. ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีไม่มีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว หรือ ก.ท. ยังไม่ดำเนินการสรรหา ลงวันที่ 27 มีนาคม 25 [ 20 เม.ย. 2566 ]89
63 กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านข้างธนาคารไทพาณิชย์ สาขาอ่างทอง [ 11 เม.ย. 2566 ]58
64 เรื่อง กำหนดปิดบริการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง (25 มีนาคม 2566 - วันที่ 6 เมษา 2566) [ 27 มี.ค. 2566 ]56
65 ปิดการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่อวางแผ่นพื้นสะพาน วันที่ 13 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.- 24.00 น. [ 13 มี.ค. 2566 ]59
66 กำหนดปิดบริการสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ ๔ รอบ (ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๑๕๖๖) [ 10 มี.ค. 2566 ]63
67 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (ทน.ตรัง) [ 9 มี.ค. 2566 ]74
68 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง(กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย) [ 4 มี.ค. 2566 ]35
69 หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่บริเวณ ฝั่งทางโค้งหน้าหมอองอาจการแพทย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. [ 1 มี.ค. 2566 ]36
70 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2566 ]441
71 ประกาศอำเภอเมืองอ่างทอง เรื่อง การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน [ 1 มี.ค. 2566 ]65
72 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) [ 1 มี.ค. 2566 ]56
73 ประกาศประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. [ 24 ก.พ. 2566 ]44
74 เปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรคิ ฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 23 ก.พ. 2566 ]94
75 ปิดให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 21 ก.พ. 2566 ]35
76 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน. (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา) [ 10 ก.พ. 2566 ]82
77 ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง(หลักสูตร MEP ) [ 7 ก.พ. 2566 ]164
78 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอ่างทอง [ 7 ก.พ. 2566 ]44
79 ขอความร่วมมืองดกิจกรรมเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 6 ก.พ. 2566 ]44
80 ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเข้าร่วมประชุม เรื่อง การประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) [ 27 ม.ค. 2566 ]93
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12