เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 

 

 


  กองช่าง งานโยธา ดำเนินการทาสีแบริเออร์บริเวณถนนหน้...
   

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 งานโยธาได้ดำเนินการทาสีแบริเออร์บริเวณถนนหน้าโรมแรมอ่างทอง 

  กองช่าง งานสวนสาธารณะ ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณชุมช...
   

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 งานสวนสาธารณะ ดำเนินการตัดต้นไม้ในชุมชนโรงเจ

  กองช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้...
   

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้รับแจ้งไฟฟ้าดับบริเวณซอยศุภกิจตลอดเส้นทาง งานไฟฟ้าจึงเข้าตรวจสอบพบสาเหต...

  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
   

เนื่องในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง

นำโดยท่า...

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลเมืองอ่างทอง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN
  กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.