เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 

 

 


  จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ...
   

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9.30น.

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่า...

  เข้าร่วมงาน ๖๐ ปี ที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภู...
   

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.              ...

  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง ได้เข้ามอบน้ำดื่ม ...
   

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 11.00น.
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง ได้เข้ามอบน้...

  ข่าวประชาสัมพันธ์ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเม...
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาร่วมด้วยช่...

 
 
 
กิจกรรม ตลาดสดน่าซื้อ ประชาชนอุ่นใจ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
ตู้ปันสุขเทศบาลเมืองอ่างทอ

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
พอใจ
น้อย
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562