เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 

 

 


  กองช่าง งานโยธา ดำเนินการทาสีแบริเออร์บริเวณถนนหน้...
   

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 งานโยธาได้ดำเนินการทาสีแบริเออร์บริเวณถนนหน้าโรมแรมอ่างทอง 

  กองช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้...
   

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้รับแจ้งไฟฟ้าดับบริเวณซอยศุภกิจตลอดเส้นทาง งานไฟฟ้าจึงเข้าตรวจสอบพบสาเหต...

  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
   

เนื่องในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง

นำโดยท่า...

  เทศบาลเมืองอ่างทองฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษส...
   

วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ ที่บริเวณอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทองตำบลตลาดหลวง อำเภอเม...

услуги сео продвижение
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN
  กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.