เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 

 

 


  กองช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ ทำการติดตั้งไฟฟ้าบริเวณเลี...
    งานไฟฟ้าทำการติดตั้งพาดสายไฟฟ้าระบบเมนส์จ่ายให้กับ ระบบชุดไฟสาธารณะชนิด2 สาย(L, N)ความยาว100เมตรยึด...
  กองช่าง งานโยธาดำเนินการ ปรับปรุงขอบทางเท้า
   

ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 กองช่าง งานโยธา ได้ดำเนินการปรับปรุง ทำความสะอาดและ

ทาสี ขอบทาง...

  กองช่าง งานโยธา ดำเนินการทาสีแบริเออร์บริเวณถนนหน้...
   

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 งานโยธาได้ดำเนินการทาสีแบริเออร์บริเวณถนนหน้าโรมแรมอ่างทอง 

  กองช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้...
   

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้รับแจ้งไฟฟ้าดับบริเวณซอยศุภกิจตลอดเส้นทาง งานไฟฟ้าจึงเข้าตรวจสอบพบสาเหต...

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
พอใจ
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN