เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]20
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 3 พ.ค. 2564 ]20
3 โครงการอบรมป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]21
4 โครงการพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]20
5 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลากรของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 5 ส.ค. 2563 ]22
6 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]21
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิถีไทย ปีการศึกษา 2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]20
8 โครงการออมทรัพย์ [ 6 ส.ค. 2562 ]20