เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบประเมินอำนวยการ (หน.ฝ่ายอำนวยการ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 1 เมษายน [ 9 ก.ค. 2563 ]10
2 แบบประเมินบริหาร(ท่านปลัด)ครั้งที่ 2 ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]2
3 ตัวอย่างแบบประเมิน นายรัชพล สุขโข [ 29 พ.ค. 2563 ]27
4 แบบฟอร์มใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ [ 20 ธ.ค. 2562 ]32
5 แบบฟอร์มใบลาบวช [ 20 ธ.ค. 2562 ]35
6 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 20 ธ.ค. 2562 ]37
7 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 20 ธ.ค. 2562 ]36
8 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]38
9 แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]34
10 แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]35
11 ตัวอย่างเเบบประเมินผลการปฏิบัติพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]34
12 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]38
13 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]36
14 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]39