เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้อง กรณีขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน [ 9 ก.พ. 2564 ]10
2 สมรรถณะตัวเต็ม [ 21 ก.ค. 2563 ]141
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]106
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 16 ก.ค. 2563 ]92
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) [ 16 ก.ค. 2563 ]110
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) [ 16 ก.ค. 2563 ]83
7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุข) [ 16 ก.ค. 2563 ]60
8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการ) [ 16 ก.ค. 2563 ]76
9 แบบประเมินอำนวยการ (หน.ฝ่ายอำนวยการ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 1 เมษายน [ 9 ก.ค. 2563 ]100
10 แบบประเมินบริหาร(ท่านปลัด)ครั้งที่ 2 ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]72
11 ตัวอย่างแบบประเมิน นายรัชพล สุขโข [ 29 พ.ค. 2563 ]214
12 แบบฟอร์มใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ [ 20 ธ.ค. 2562 ]88
13 แบบฟอร์มใบลาบวช [ 20 ธ.ค. 2562 ]87
14 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 20 ธ.ค. 2562 ]94
15 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 20 ธ.ค. 2562 ]103
16 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]125
17 แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]109
18 แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]92
19 ตัวอย่างเเบบประเมินผลการปฏิบัติพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]105
20 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]108
 
หน้า 1|2