เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
2 แบบฟอร์มใบลาบวช [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
3 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 20 ธ.ค. 2562 ]18
4 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 20 ธ.ค. 2562 ]18
5 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]20
6 แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
7 แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]18
8 ตัวอย่างเเบบประเมินผลการปฏิบัติพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
9 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]17
10 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]18
11 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]17