เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมรรถณะตัวเต็ม [ 21 ก.ค. 2563 ]102
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]69
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 16 ก.ค. 2563 ]51
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) [ 16 ก.ค. 2563 ]69
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) [ 16 ก.ค. 2563 ]32
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุข) [ 16 ก.ค. 2563 ]27
7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการ) [ 16 ก.ค. 2563 ]32
8 แบบประเมินอำนวยการ (หน.ฝ่ายอำนวยการ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 1 เมษายน [ 9 ก.ค. 2563 ]57
9 แบบประเมินบริหาร(ท่านปลัด)ครั้งที่ 2 ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]38
10 ตัวอย่างแบบประเมิน นายรัชพล สุขโข [ 29 พ.ค. 2563 ]161
11 แบบฟอร์มใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ [ 20 ธ.ค. 2562 ]56
12 แบบฟอร์มใบลาบวช [ 20 ธ.ค. 2562 ]53
13 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 20 ธ.ค. 2562 ]60
14 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 20 ธ.ค. 2562 ]56
15 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]71
16 แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]73
17 แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]61
18 ตัวอย่างเเบบประเมินผลการปฏิบัติพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]73
19 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]74
20 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]71
 
หน้า 1|2