เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 649 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม [ 17 ต.ค. 2562 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)) [ 10 ต.ค. 2562 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า จากเอกชนเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 3 รายการ [ 1 ต.ค. 2562 ]10
8 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 16 ก.ย. 2562 ]16
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ก.ย. 2562 ]14
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]13
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเสียงแบบตามสายเดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]15
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]16
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]13
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]14
16 ยกเลิกร่างประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ก.ย. 2562 ]12
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ก.ย. 2562 ]15
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ก.ย. 2562 ]16
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]16
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33