เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 613 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1464 อ่างทอง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถรางล้อยาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อฝังกลบขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบล็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 703 อ่างทอง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1464 อ่างทอง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ Nissan หมายเลขทะเบียน บง 8050 อ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31